Benoeming van Jean Fiasse als directeur per 1 februari 2023

ETM verwelkomt zijn nieuwe directeur!

Beste  allemaal,

De raad van bestuur van ETM heeft besloten de heer Jean Fiasse te benoemen tot nieuwe algemeen directeur van ETM. Deze benoeming gaat in per 1 februari 2023. Gelieve kennis te nemen van de bijgevoegde toelichting.

Wij wensen Jean Fiasse veel succes in zijn nieuwe functie.

Met vriendelijke groet,

Het team van ETM

Advertentie

De vacature is afgesloten !

Kinderen Derde Wereld VZW, gevestigd in het centrum van Brussel, werft een voltijdse managementfunctie van onbepaalde duur aan, met een zo snel mogelijke start van de betrekking.

Hoofdopdracht van de functie

Per delegatie door de raad van bestuur zorgt de directie voor de coördinatie en het administratieve, strategische, financiële en personeelsbeheer van de vereniging zonder winstoogmerk.

De functie wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde waarden, principes en doelstellingen, met het oog op het bereiken van de missie van structurele en duurzame ontwikkeling.

Het is ook haar verantwoordelijkheid om de duurzaamheid van de vereniging te waarborgen door de pedagogische, sociale, financiële en administratieve strategieën voor te stellen en uit te voeren, nodig om te reageren op de evolutie van de institutionele omgeving, met inbegrip van de wetgeving.

Ten slotte heeft de directeur/trice een team van werknemers dat hij/zij moet kunnen leiden, organiseren en dynamiseren om de taken uit te voeren, in overeenstemming met de waarden en de deontologische code van de VZW.

Zoals elke werknemer is hij/zij betrokken bij taken of projecten om aan een specifieke behoefte te voldoen en/of ontwikkelt hij/zij voorstellen in het licht van verschillende waargenomen problemen of dynamieken binnen de VZW.

Gezocht profiel ;  Vaardigheden, Opleiding, Vereiste ervaring

  • Je floreert in een kleine organisatie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
  • Diploma: Bij voorkeur een Master of gelijkwaardig door ervaring in een verantwoordelijke functie.
  • Uitstekende kennis van het Nederlands  en het Frans, en vlot beheersen van het  Engels.
  • Beheersen van de belangrijkste software MS WORD, EXCEL, PowerPoint, Internet …
  • In staat zijn om methodologische processen toe te passen, informatie te analyseren en te synthetiseren, gegevens te conceptualiseren, organisatiemethoden te bedenken en te implementeren.
  • Leiderschaps-, management-, organisatie- en onderhandelingsvaardigheden.
  • Flexibiliteit en vermogen om in autonomie te werken, om beslissingen te nemen met verantwoordelijkheid en integriteit.
  • Bereidheid tot bijscholing en tot werkbezoeken in bepaalde partnerlanden.
  • Beroepsethiek in verband met de managementfunctie aantonen.
  • Beheersing van de kennis omtrent de sector (vanuit een institutioneel, wetgevend, administratief, financieel, sociaal, cultureel oogpunt) en een vermogen om er proactief de evolutie uit te verzamelen en de daaruit voortvloeiende kwesties.

Hoe aan te vragen

De sollicitatie (CV inclusief referenties indien beschikbaar met begeleidende motivatiebrief) moet per E-mail naar Johanna Vandamme, algemeen secretaris van ETM/KDW, worden gestuurd naar etm.kdw.brussels@skynet.be met vandamme.johanna@skynet.be in kopie.

Succesvolle kandidaten worden uitgenodigd voor een test en een persoonlijk gesprek.