Uw rechten: informatie en transparantie

KDW is actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (V.E.F.) en onderschrijft de code ethische fondsenwerving van V.E.F., waarin het recht op informatie opgenomen is

Dit betekent dat wij ons ertoe verbonden hebben strikte normen te respecteren met betrekking tot ethiek en transparantie. De wet legt al verschillende verplichtingen op aangaande boekhouding et we worden regelmatig gecontroleerd door het ministerie van financiën en door ontwikkelingssamenwerking. Bovenop de wettelijke verplichtingen waken wij over de kwaliteit en de juistheid van de informatie die wij aan onze leden en onze donateurs verstrekken:

  • Precies en duidelijk zijn in onze oproepen tot giften.
  • Onze donateurs informeren betreffende het gebruik van het ingezamelde geld.
  • Zo eerlijk en duidelijk mogelijk inlichtingen verschaffen inzake de evolutie van onze projecten.

Ten einde aan deze vereisten te voldoen, verbinden wij ons ertoe om maximaal te informeren via ons driemaandelijks krantje en via onze Internetsite. Elke schenker krijgt het krantje gedurende minstens drie jaar vanaf datum van zijn/haar gift. U hebt altijd het recht op bijkomende inlichtingen: elke donateur die bijkomende informatie wenst, is vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

aerf-label-pms-def-v

Gratis abonneren op ons krantje: Stuur ons een simpel berichtje met opgave van uw naam en adres en wij bezorgen u gratis ons trimestrieel krantje. Zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten. U kunt ook onze publicaties hier online lezen.

Dank voor uw interesse!

 

Advertentie