Ons beleid inzake de bescherming van uw gegevens

 

Kinderen Derde Wereld verzamelt, bewaart en behandelt de persoonlijke gegevens van sponsors, leden, vrijwilligers en gelieerde ondernemingen alsook van hun partners, die strikt noodzakelijk zijn om haar missie uit te voeren, voor informatieve doeleinden, en om het recht van de schenkers om hun fiscale attesten te ontvangen, te respecteren.

Deze gegevens, de naam, voornaam, adres en eventueel het E-mailadres en telefoonnummer, worden verwerkt en bewaard in een beveiligde gegevensbank.

De bankuittreksels worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de wettelijke verplichting en worden vernietigd alvorens te worden weggegooid.

Wij herbevestigen dat het op elk moment mogelijk is om uw gegevens te raadplegen, om ze te wijzigen of om te vragen om ze te schrappen.

Nous réaffirmons qu’il est à tout moment possible de de consulter vos données, de les modifier ou d’en demander la suppression.

Wij delen nooit uw persoonlijke gegevens met andere organisaties.

Advertentie