Hoe kan je ons helpen?

Onze partners in het Zuiden werken keihard aan hun plannen voor betere levensomstandigheden.

Jouw steun is nodig. Dank om hen te helpen hun plannen te realiseren !

Zo kies je voor blijvende resultaten:

  • door een gift of overschrijving op BE57 0000 0399 9935 (BIC: BPOTBEB1) Bank van de Post – 1100 Brussel
  • door maandelijks te steunen via een peter- of meterschap
  • door opname van Kinderen Derde Wereld in je testament
  • door een actie te organiseren in je school, met je jeugdbeweging, serviceclub, …
  • door een actie in je bedrijf, maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • door vrijwilligerswerk te doen, in België of op het terrein in het Zuiden

Belastingsvermindering

Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro, met een forfaitaire vermindering van 45%,  ongeacht uw belastbare inkomsten.

goma-stoere-jongens

KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. KDW heeft het juridische eigendomsrecht over uw gift, en beslist autonoom over het gebruik ervan. (Ci.RH.26/567.400 betreffende het KB/WIB92)

Onze gedetailleerde en gecontroleerde rekeningen worden gepubliceerd op donorinfo.be. Donorinfo informeert het publiek op een transparante en onpartijdige manier over de activiteiten en financiële middelen van goede doelen in België, die personen in nood helpen, in eigen land of elders in de wereld.

donorinfo_nl_standard.png

Kinderen Derde Wereld is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving

aerf-label-pms-def-v

Advertentie