Business voor Kinderen Derde Wereld

Business voor Kinderen Derde Wereld, een win – win situatie!

Elk bedrijf kan samen met Kinderen Derde Wereld bouwen aan een betere toekomst voor alle kinderen

Hoe kunt u Kinderen Derde Wereld steunen?
Als bedrijf kan u op verschillende manieren bijdragen aan de werking van KDW. U kunt één van onze projecten sponsoren, en uw steun verbinden aan het realiseren van concrete doelstellingen in een programmaland. Het KDW peterschap is voor u als onderneming een optie om de team spirit te ondersteunen, en uw mensen te betrekken bij het lot van kinderen in één of meerdere van de gemeenschappen waar KDW werkt. Of misschien zijn de producten die u als onderneming maakt of de diensten die u levert wel erg nuttig voor KDW. Wedden dat we samen de ideale formule vinden?

Wat doet KDW voor u?
KDW is vooreerst een professionele partner. Onze jarenlange ervaring en de erkenning van onze operationele expertise zijn de beste garantie voor kwaliteit in het samen realiseren van uw objectieven, zowel via onze Noord-werking als voor projecten in het Zuiden.
Aardoor bent u zeker van

  • Een effectief rendement van uw investering in een betere wereld
  • Duidelijke rapportering en doorstroming van informatie over de resultaten.

Maar ook in het ondersteunen van uw communicatie, zowel intern als extern, kan KDW een voorname rol spelen. KDW voert een actieve communicatie en is vertrouwd met het gebruik van de brede media. Nieuwe samenwerkingen vinden snel hun weg naar onze eigen kanalen voor communicatie, naar de vrijwilligers en de vele sponsors. Samen bekijken we hoe u onze samenwerking het beste kan laten renderen. Het resultaat?

  • Een versterking van uw imago als sociaal betrokken onderneming
  • Een verhoogde brand exposure naar uw (potentiële) klanten.

Wat mag u niet verwachten?
We willen geen loze beloftes maken. Noch aan onze bedrijfspartners, noch aan onze sponsors. KDW werkt daarom binnen een duidelijk ethisch en wettelijk kader, dat aangeeft welke vormen van samenwerking mogelijk zijn. Dit betekent onder andere dat

  • De communicatiekanalen van KDW niet worden aangewend voor directe verkoop of publiciteit. KDW biedt bijgevolg geen garantie voor meetbare omzetstijging.
  • We duidelijke afspraken maken rond wat wel en niet kan op het gebied van communicatie rond onze samenwerking. Net zoals u bepaalde wensen heeft betreffende hoe wij uw merkwaarde beschermen, heeft ook KDW regels op dit gebied.

Een voorbeeld: U kan de opbrengsten van een commerciële of promotionele actie, van een informatiecampagne of een relationele actie schenken ten voordele van KDW.U hoeft geen multinational te zijn om een significante bijdrage te leveren aan ons werk ! Bedrijven die hun steun verlenen door een financiële bijdrage, door het verlenen van diensten of via dotaties van goederen, leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren van KDW.

Voor bedrijven mogen giften hoogstens 500.000 euro bedragen op jaarbasis, met een maximum van 5 % van de belastbare winst.

Neem voor een eerste gesprek contact op met onze dienst fondsenwerving!

Advertentie