Gift per testament

U wilt een legaat voorzien in uw testament van al of een deel van uw bezittingen ten gunste van Kinderen Derde Wereld

Op die manier garandeert u de toekomst van nieuwe generaties!

Moet u absoluut een testament opmaken?
Ja. Zoniet zal de Overheid alle moeite doen om uw potentiële erfgenamen terug te vinden tot de zesde graad! In het geval u geen enkele erfgenaam heeft en in afwezigheid van een testament, gaan al uw bezittingen sowieso geheel naar de Staat, zonder mogelijkhheid in beroep te kunnen gaan. Zie ook Duo-legaat.

Door in een testament te voorzien uw bezittingen na te laten aan Kinderen Derde Wereld, garandeert u zelf een bestemming van uw bezit. Dankzij uw gebaar zullen kinderen en jongeren onderwijs en basisgezondheidszorgen erven.

uganda-playing-kids

Het eigenhandig geschreven testament: 2 voorbeelden

Voorbeeld 1
Het eerste voorbeeld is van toepassing indien u wettelijke erfgenamen heeft ( kinderen, ouders):

Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte wilsbeschikkingen. Ik , ondergetekende (naam), (voornaam), geboren te (plaats), op (datum), en wonende te (adres), verklaar het grootst beschikbare gedeelte van mijn eigendommen na te laten aan Kinderen Derde Wereld, met als zetel 1000 Brussel – Dinantstraat 5, bus 11.

Eigenhandig geschreven op (datum) te (plaats)
Handtekening

Voorbeeld 2
Het tweede voorbeeld is van toepassing indien u geen enkele erfgenaam hebt:

Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte wilsbeschikkingen. Ik , ondergetekende (naam), (voornaam), geboren te (plaats), op (datum), en wonende te (adres) Verklaar Kinderen Derde Wereld, met als zetel 1000 Brussel- Dinantstraat 5, bus 11, als universeel erfgenaam aan te wijzen.

Eigenhandig geschreven op (datum) te (plaats)
Handtekening

LET OP !! Uw testament dient helemaal door UZELF MET DE HAND te zijn geschreven, gedateerd en van uw handtekening voorzien.

Het authentiek testament
Deze moet door u gedicteerd worden aan een notaris, in aanwezigheid van twee getuigen (of voor twee notarissen) en is vervolgens geregistreerd. De voordelen van deze formule zijn veelvuldig: uw testament kan niet verloren geraken (dat is ook de reden waarom een eigenhandig geschreven testament best gedeponeerd wordt bij een notaris!) en noch zijn vorm noch zijn inhoud kunnen betwist worden.

Aarzel niet om raad te vragen an uw notaris.

Vraag geheel vrijblijvend en in alle discretie onze brochure aan!

Advertentie