Duo – legaat

Door middel van een techniek die men duo-legaat noemt, kan u een deel van uw vermogen aan Kinderen Derde Wereld nalaten en tegelijker tijd uw eigen erfgenaam bevoordelen

Wat is duo-legaat?
Het duo-legaat vindt zijn oorsprong in artikel 64, alinea 2 van het Wetboek van Successierechten. Deze stelt dat men in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierecht, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt.

3 voorwaarden: Een duo-legaat moet aan 3 voorwarden voldoen:

  • U stelt een testament op
  • U geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen (persoon of personen X)
  • U geeft een tweede legaat ten voordele van een vzw, die verplicht is alle successierechten te betalen (persoon Y)

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil van successierechten die een privépersoon (tot 65%) tov. KDW (8.8%, 12,5% in het Brusselse gewest) betaalt. Dit blijkt ook duidelijk uit het voorbeeld hieronder. Hoe hoog de successierechten oplopen, hangt ook af van het bedrag van de erfenis en de graad van familieverwantschap. Voor meer informatie hierover raadpleegt u het best uw notaris.

Een voorbeeld
Francis T, uit Gent, is 65 jaar en weduwnaar. Hij heeft geen familie. Bij testament laat hij 25.000 euro na aan zijn vriendin Jeanne V.

Met een gewoon legaat: Francis T. laat 25.000 euro na aan Jeanne V. en niets aan KDW. Bij de overdracht na zijn dood wordt de erfenis als volgt verdeeld:

Bevoordeelde partij Jeanne V KDW de Staat
Bruto legaat € 25 000 € 0
Te betalen rechten € 11 250 € 0 € 11 250
Netto voordeel € 13 750 € 0 € 11 250

Met een duo-legaat: Francis T. laat 16.000 euro na aan Jeanne V. en 9.000 euro aan KDW (die alle successierechten betaalt).

Bevoordeelde partij Jeanne V KDW de Staat
Bruto legaat € 17 000 € 8 000 € 0
Te betalen rechten
a) € 16 000 x 45% € -7 200 € 7 200
b) € 9 000 x 8,8% € -792 € 792
Netto voordeel € 16 000 € 1 008 € 7 992

Bij dit voorbeeld, kan Francis T. een groter bedrag aan zijn vriendin nalaten, én een schenking doen aan KDW.
(*) Brussels Hoofdstedelijk Gewest: a) 40% – b) 12,50%

In elk geval, om geen van de partijen te benadelen, is de techniek van duo-legaat maatwerk met soms ingewikkelde berekeningen. Raadpleeg steeds uw notaris.

Advertentie