Word meter of peter van KDW

Het principe is simpel maar het effect: aanzienlijk!

Steun KDW maandelijks en word meter of peter van KDW.

Deze formule is de minst kostelijke voor KDW en dus de beste voor de kinderen!

Zo ondersteunt u onze organisatie op een structurele manier. Want:

  • U geeft ons de mogelijkheid elke dag te blijven handelen ten gunste van de kinderen.
  • We kunnen ons werk organiseren en beter plannen op langere termijn.
  • We kunnen, dankzij uw steun, beter voorbereid zijn op noodsituaties.
  • Dankzij uw steun kunnen de teams en de partners die op het terrein werkzaam zijn verderwerken, dag na dag, en een verschil maken voor de kinderen.

Elke bijdrage telt!

Een participatie vanaf 5 euro per maand is reeds mogelijk. Dit betekent slechts 0,16 euro per dag! Zelfs niet de prijs van een uitstap naar de bioscoop.

  • Met een maandelijkse gift van 16 euro (192 euro per jaar) garandeert u de toegang tot kwaliteitsvol basisonderwijs gedurende een gans schooljaar aan een ex-straatkind op de Filippijnen.
  • Met een maandelijkse gift van 100 euro (1.200 euro per jaar), financiert u bijvoorbeeld het boren van een waterput en de nodige accessoires voor de uitrusting in de Democratische Republiek Congo. Een gans dorp heeft op die manier toegang tot veilig drinkwater.

Wat te doen?
Druk het formulier hieronder af, vul in en geef het af aan uw bank. Het bedrag zal maandelijks van uw rekening afgehouden worden. Het systeem is zeer simpel en u kunt op elk tijdstip uw opdracht wijzigen of annuleren door uw bank te informeren.

Fiscale voordelen
Indien het totaal van uw giften over het volledige jaar minstens 40 euro bedraagt, heeft u recht op een fiscaal attest. De Staat staat u aldus een belastingsvermindering toe. Het fiscaal attest wordt u automatisch toegestuurd in het begin van de maand maart van het volgend jaar.

Vragen ?
Contacteer Johanna Vandamme op de zetel van KDW (zie hiernaast)!

mexico-dansende-kinderen
Verwante bestanden

Advertentie