Geef opnieuw een thuis aan een straatkind

Omwille van de grote armoede van de gezinnen, is de terugkomst van een straatkind in zijn gezin enkel mogelijk, indien het kind het meest onmisbare materiaal voor zijn dagelijks leven met zich meebrengt

Deze uitrusting, die « begeleidingsmateriaal » wordt genoemd, vertegenwoordigt een steun voor de familie. Het verbetert de levenscondities en maakt het mogelijk om de terugkeer van het kind beter te aanvaarden en op te vangen.

oeganda-straatkinderen
Verwante bestanden: voorbeel reïntegratiekit voor straatkind Congo

Reintegratie Straatkind Congo

Advertentie