Ons jaarrapport in het Engels is nu beschikbaar!

Het jaar 2019 is een druk jaar geweest voor ons team en onze partners!

Het jaarrapport over de resultaten van Kinderen Derde Wereld in 2019 bevat de volgende informatie:

Bedankt en veel plezier bij het lezen van ons jaarrapport 2019 KDW in het Engels!

  • Overzicht van onze visie, missie en identiteit;
  • Het jaarrapport met voorbeelden van onze activiteiten in het Zuiden en Noorden;
  • Het financieel rapport.

Het KDW-team

KDW Covid-19 update

Fonctionnement d’ETM concernant le coronavirus

A la suite de la situation et les mesures de confinement liées au COVID-19, l’équipe d’ETM fera tout pour assurer la continuité de son fonctionnement durant cette période compliquée. L’équipe est actuellement intégralement en télétravail.

Nous restons disponibles par téléphone et par e-mail pour répondre à vos questions.

Nous vous souhaitons bon courage et solidarité dans ce contexte particulier. Prenez bien soin de vos proches !

De werking van KDW n.a.v. het coronavirus

Naar aanleiding van de huidige situatie en de inperkingsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 zal het ETM-team alles in het werk stellen om de continuïteit van haar werking in deze gecompliceerde periode te waarborgen. Het volledige team werkt momenteel van thuis uit.

Wij blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Wij wensen jullie allen veel moed en solidariteit toe in deze specifieke context. Zorg goed voor elkaar!

  • Het KDW-team
  • L’équipe d’ETM

The functioning of ETM in response to the coronavirus

In view of the current situation and the containment measures related to COVID-19, the ETM team will make every effort to ensure the continuity of its operations in this complicated period. The entire team is currently working from home.

We remain available by phone and e-mail to answer your questions.

We wish you all a lot of courage and solidarity in this specific context. Take good care of each other!

– The ETM team