In België

Ontwikkelingseducatie is een onderdeel van mondiale vorming die de kloof tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden in de kijker plaatst

Voor KDW is het een proces dat:

  • De banden onderzoekt tussen de mensen in de landen van het Noorden en die in het zich ontwikkelende Zuiden (= voorheen de Derde Wereld);
  • Kinderen én volwassenen in staat stelt inzicht te krijgen in de verbanden tussen hun eigen leven en dat van anderen in de gehele wereld;
  • Het begrip vergroot van de economische, sociale, politieke en milieukrachten die ons leven vorm geven;
  • Vaardigheden, instellingen en waarden ontwikkelt waardoor kinderen en jongeren het perspectief op solidair handelen ontdekken en waardoor ze in hun latere leven ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid opnemen om mee te bouwen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld, waarin macht en middelen billijk zijn verdeeld.

leerlingen-aan-het-werk

 

Advertentie