Sensibiliseren !

De kloof tussen rijk en arm wordt ondertussen alleen maar groter

Dezelfde mensen die mijn koffie produceren hebben het jaar na jaar moeilijker om te overleven… De wereld moet rechtvaardiger worden en het Zuiden heeft recht op duurzame ontwikkelingskansen. Het Noorden met zijn zware ecologische en economische ‘footprint’ draagt hierin een grote verantwoordelijkheid.

Wie in het Zuiden verbetering nastreeft, moet ook in het Noorden aan een mentaliteitswijziging werken en er een breed draagvlak voor een solidaire internationale samenwerking opbouwen door de publieke opinie te sensibiliseren en activeren.

Jonge mensen en kinderen zijn degenen die in een volgende generatie de maatschappij bepalen en zijn nu het meest gevoelig of vatbaar voor attitudevorming. Gedragsvorming begint met andere woorden van jongsaf aan.

samen-een-vlot-bouwen

Missie

Door middel van het onderwijs en jeugdbewegingen,  heeft KDW tot doel om kinderen en jongeren de kennis, concepten, het vermogen om anderen te begrijpen en  vaardigheden bij te brengen, zodat dat zij jonge betrokken en solidaire wereldburgers worden.

 

Advertentie