In het Zuiden

Gezien wij onze interventiestrategie baseren op het partnerschap, geven wij een bijzondere plaats in onze projecten en programma’s aan onze partners

Deze worden geïdentifieerd door KDW in de mate dat hun waarden en hun visie beantwoorden aan de onze, en hun acties leiden tot een sociale verandering van  meer rechtvaardigheid en welzijn voor de armste sociale groepen.

Kinderen Derde Wereld kiest er veelal voor om organisaties en structuren van gemiddelde omvang te steunen, waarbij de steun van KDW een zekere impact kan hebben eerder dan op te gaan in de budgetten van veel omvangrijkere organisaties.

goma-enfants-de-la-rue

Al onze acties streven rechtstreeks en onrechtstreeks naar het structureel en duurzaam verbeteren van de positie van individuen en groepen, afkomstig uit de armste bevolkingslagen in onze partnerlanden: straatkinderen en jongeren overlevend op straat, jongeren in conflict met de wet, verlaten kinderen, gehandicapte kinderen… met prioriteit voor meisjes en jonge vrouwen in kwetsbare situaties.

Enkele criteria waaraan de projecten moeten voldoen:

  • een analyse van de context werd gedaan in overleg met de partner
  • de doelstellingen en de werkmethodes zijn aangepast aan de lokale context
  • de voorziene resultaten worden expliciet voorzien en houden rekening met de lokale capaciteiten en competenties
  • de partners en doelgroepen beantwoorden aan de algemene criteria van KDW
  • de uitvoeringsstrategie houdt rekening met de sectoriële politiek van de openbare instanties, zowel op nationaal als lokaal vlak
  • de actie houdt rekening met transversale thema’s zoals gender, de problematiek van HIV/AIDS en de mensenrechten.
Advertentie