Onderwijs tegen kinderarbeid

Volgens artikel 32 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is kinderarbeid verboden

Toch zijn er naar schatting zo’n 250 miljoen kinderen die werken, sommigen al vanaf hun 5e jaar. 95% van alle kindarbeiders woont in de Derde Wereld.

Kinderarbeid belet kinderen om van hun jeugd te genieten en onderwijs te volgen en gaat vaak ten koste van hun gezondheid en ontwikkeling.

Kinderen uit de fabrieken of van de straat halen is niet voldoende. Je moet ze alternatieven bieden

Het leven van kinderen die naar school zijn geweest verloopt heel anders dan dat van werkende kinderen in de landen van het Zuiden. Jongeren die naar school zijn geweest, trouwen meestal later en krijgen, eens volwassen minder kinderen. Door het onderwijs krijgen ze meer en betere mogelijkheden om in hun onderhoud te voorzien. Ze hebben meer controle over hun leven, ze worden zelfverzekerder. De kinderen staan sterker in hun schoenen, ze worden minder gemakkelijk opgelicht of afgescheept als ze kunnen lezen en schrijven.

Onderwijs is meer dan lezen en schrijven: het betekent toegang tot gelijkheid

Volgens KDW is een internationale boycot van producten uit bedrijven waar veel kinderarbeid verricht wordt, alleen goed om het geweten van de mensen in de rijke landen te sussen. Door een boycot verliezen de kinderen hun werk, terwijl er geen onderwijs of een andere opvang voor hen is. Zolang er geen aanvullend gezinsinkomen is, dat het geld kan vervangen dat het kind voorheen verdiende, is het zonder meer afschaffen van kinderarbeid geen goed alternatief.

uganda-straatjongens-glimlachend

Advertentie