Wie zijn we?

qui-sommes-nous-1

 

Kinderen Derde Wereld (KDW)

is een nationale ontwikkelingsorganisatie, zonder politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind als middelpunt.

Al 50 jaar actief, ijveren wij voor een wereld waarin alle kinderen hun creativiteit zouden kunnen ontplooien en werken wij met respect voor de waardigheid van de mens.

De belangrijkste doelstelling is nieuwe toekomstperspectieven bieden aan kinderen en jongeren van de armste regio’s ter wereld, door duurzame projecten te realiseren en te ondersteunen, die hun levensomstandigheden op fundamentele wijze veranderen.

Onze missie is armoede en ongelijkheid bestrijden, door bij te dragen tot verbeterde voorwaarden voor onderwijs en de ontplooiing van kinderen en jongeren, zowel in het Zuiden als in het Noorden:

  • Door een concreet engagement van de enen ten gunste van  de anderen
  • Door aan de jongeren van het Noorden een concreet actieterrein aan te bieden op het vlak van solidariteit
  • In nauwe samenwerking en partnerschap met de lokale bevolkingen, die hetzelfde doel nastreven.
  • Met projecten van onderwijs, professionele opleidingen, basisgezondheidszorg en inkomsten verwervende activiteiten voor jongeren en vrouwen
  • Door duurzame projecten te realiseren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, met een bijzondere aandacht voor Afrika bezuiden de Sahara.
  • Door de interventies te centreren, ons baserend op een lange expertise, op de meeste arme en kwetsbare kinderen en jongeren: straatkinderen, verlaten kinderen , weeskinderen, gedemobiliseerde kinderen….
  • Met respect voor de religieuze, culturele en filosofische identiteiten.

qui-sommes-nous-2

Advertenties