Ethisch gedrag: een verantwoordelijkheid die we allen dragen !

Kinderen Derde Wereld vzw streeft naar een werkomgeving vrij van intimidatie en misbruik. De integriteit van onze organisatie wordt gewaarborgd door het goed gedrag van elke individuele medewerker, op elke locatie, met respect voor de gemeenschappen die we helpen.

De directie van KDW verbindt zich ertoe om misbruik te bestrijden, en de mechanismen en procedures te versterken om misstanden te voorkomen en aan te pakken. Dit omvat het versterken van de kanalen om klacht in te dienen en de ondersteuning van slachtoffers en anderen die misbruik melden.

We verwachten van al onze medewerkers dat zij onze basisprincipes eerbiedigen, zoals vastgelegd in Ethische code ETM

Voor ons betekent dit dat we geen gedrag tolereren dat kwetsbaarheid uitbuit of de eigen positie misbruikt voor persoonlijk gewin. We tolereren geen fysieke of psychologische mishandeling, noch seksuele intimidatie of gedrag dat de menselijke waardigheid niet respecteert. In geen geval tolereren wij seksuele relaties met minderjarigen.

Klachten en meldingen

Klachten- en meldingsmechanismen ter preventie en om het vaststellen, rapporteren en aanpakken aan te moedigen van allerlei soorten wangedrag, nodigen alle medewerkers uit om ongepast gedrag, intimidatie of misbruik te melden, buiten de hiërarchische structuur. Slachtoffers of getuigen in de samenlevingen waar Kinderen Derde Wereld werkt, worden eveneens aangezet om wangedrag te melden, zodat beschuldigingen kunnen worden aangepakt.

We voeren een brede campagne om alle medewerkers bewust te maken en te informeren over onze ethische code en over de mechanismen die beschikbaar zijn om misbruik te melden. Deze informatie wordt gedeeld via onder meer briefings, terreinbezoeken en opleidingen. Specifieke regelmatige bewustmakingssessies voor onze partnerorganisaties worden bovendien op het terrein georganiseerd.

Indien er wangedrag wordt gemeld, is onze grootste prioriteit de veiligheid en gezondheid van de mogelijke slachtoffers en/of de melder. Er wordt onmiddellijk bekeken welke begeleiding nodig is, zowel medisch als psychologisch, en welke juridische ondersteuning.

We behandelen deze dossiers met de grootste omzichtigheid en vertrouwen. In bepaalde gevallen worden de feiten verder onderzocht, worden bepaalde (preventieve) maatregelen en sancties ondernomen. De gevolgen voor de betrokken medewerkers en partnerorganisaties kunnen gaan van een officiële waarschuwing en verplichte begeleiding/opleiding, tot tijdelijk of definitief ontslag, of opschorten of beëindigen van de samenwerking en de financiering.

Voor contact met ons focal point integriteit:

etmintegritypoint@gmail.com

Raadpleeg en download ook onze algemene Folder Integriteit.

U kunt dit formulier gebruiken voor klachten of meldingen. You can use this ETM Complaint or information form Dank u. Thank you.

Advertentie