Onze visie

Onze visie? Een wereld waar elk kind van zijn rechten kan genieten en zijn potentieel ten volle ontwikkelt, leidend naar een betere toekomst.

 

Investeren in kinderen, is investeren in de toekomst, in het respect voor hun rechten en bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Kinderen zijn daarenboven het meest in staat om voor de volgende generaties de vicieuze en helse cirkel van de armoede te doorbreken.

KDW pleit en zet zich in voor het welzijn van de kinderen en voor het respect van hun rechten om verschillende redenen:

Politieke en juridische : Het Verdrag van de VN inzake de Rechten van het Kind (VRK), daterend van 1989 stipuleert dat ieder kind, zonder uitzondering, het recht heeft om te overleven, om zich te ontwikkelen, bescherming te krijgen en te participeren. De quasi universele bekrachtiging van het VRK, verleent het in zekere zin wereldwijd een bindend karakter, en roept op tot internationale samenwerking. Handelen om de Kinderrechten te doen gelden draagt daarenboven bij aan de Duurzame Ontwikkelingsobjectieven van de VN.

Democratische en ethische: Meer dan een derde van de bevolking in het Zuiden zijn kinderen. Geen rekening houden met die kinderen en hun rechten, sluit 30% van de bevolking uit. Kinderen zijn de grootste slachtoffers van de armoede, meer dan een half miljard moet dagelijks met minder dan 1 euro overleven.

Armoede is seksistisch en de genderongelijkheid is beduidender voor meisjes en vrouwen die leven in armoede.

Voor de 130 miljoen meisjes zonder toegang tot onderwijs, voor de 39.000 uitgehuwelijkte kind-bruiden elke dag, voor alle vrouwen die minder verdienden dan mannen voor hetzelfde gepresteerde werk, is dringend meer rechtvaardigheid nodig.

KDW schenkt in haar acties bijzondere aandacht aan de thema’s Rechten van het Kind en Gender. Als geaccrediteerde partner van de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking, vervolledigt zij en bouwt zij op die manier diens beleid mee uit.

25-oeuvre-elsee

Advertentie